nasehi
30 بهمن 1401 - 10:37

شرط تحقق قراردادهای ایران و چین چیست؟

توضیحات صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص قراردادهای بین ایران و چین را مشاهده می‌کنید.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1043988